Tập đoàn cao su Việt Nam ước lãi năm 2020 đạt hơn 4.890 tỷ đồng

GVR ước tính tổng doanh thu năm 2020 đạt 25.477 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 4.981 tỷ đồng. 

Theo tin từ Tập đoàn cao su Việt Nam (GVR), trong năm 2020, Tập đoàn đã khai thác được 369.731 tấn mủ quy khô, vượt 2,7% kế hoạch. Tổng sản lượng cao su thu mua 71.000 tấn, đạt 97,26% kế hoạch.
Tổng sản lượng cao su chế biến 397.395 tấn, vượt 12% kế hoạch, so với sản lượng chế biến năm 2019 nhiều hơn 9.152 tấn, tương đương tăng 2,36%. Tổng sản lượng cao su tiêu thụ 440.000 tấn, vượt 1,62% kế hoạch.
Tổng doanh thu của năm 2020 ước đạt 25.477 tỷ đồng, vượt 3,37% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 4.981 tỷ đồng, vượt 0,94% kế hoạch.
Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn doanh thu ước đạt 4.513 tỷ đồng, vượt 26,13% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.795 tỷ đồng, vượt 8,54% kế hoạch.
Tap doan cao su Viet Nam uoc lai nam 2020 dat hon 4.890 ty dong
 Đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT GVR.
Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, để kế hoạch tăng trưởng chung của Tập đoàn năm 2021 cao hơn năm 2020 theo yêu cầu của Ủy ban, ngoài việc cân đối các nguồn thu và lợi nhuận từ lĩnh vực cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, thủy điện, lĩnh vực gỗ….
Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên đặc biệt tiếp tục rà soát, tính toán và cân đối nguồn thu trong kế hoạch năm 2021.
Phấn đấu kế hoạch hợp nhất toàn Tập đoàn có doanh thu và thu nhập khác khoảng 28.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 5.700 tỷ đồng; doanh thu riêng Công ty mẹ - Tập đoàn 4.100 tỷ đồng và lợi nhuận riêng 2.800 tỷ đồng.
Sắp tới đây, GVR dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/1, ngày tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 26/2.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)