Tập đoàn Cao su lãi hơn 1.200 tỷ đồng trong quý 1/2021

GVR báo lãi trong quý 1 đạt 1.216 tỷ đồng, tăng 261% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vừa công bố báo cáo quý 1 với doanh thu thuần tăng 80% lên 4.950 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 172% đạt 3.453 tỷ đồng.
Đối với hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động này của GVR giảm 22%, còn 187 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí lãi vay chỉ giảm 5%, ở mức 147 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong kỳ lần lượt tăng 51% và 20%, đạt hơn 94 tỷ đồng và 310 tỷ đồng.
Kết quả, GVR báo lãi trong quý 1 đạt 1.216 tỷ đồng, tăng 261% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tap doan Cao su lai hon 1.200 ty dong trong quy 1/2021
 
Tập đoàn cho biết trong kỳ đã chủ động ứng phó phù hợp với trạng thái sản xuất bình thường mới; sản lượng tiêu thụ và giá bán các sản phẩm mủ cao su tăng cao, ổn định; doanh thu cho thuê hạ tầng KCN tăng, sản lượng tiêu thụ và giá một số mặt hàng gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su tăng, giúp lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của đại đa số các đơn vị trong tập đoàn cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.
Năm 2021, Tập đoàn Cao su đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và thu nhập khác 27.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.600 tỷ đồng. Với kết quả trên, đơn vị hoàn thành được 26% kế hoạch lợi nhuận năm.
Vào cuối tháng 3, tài sản của GVR đạt hơn 79.000 tỷ đồng, phần lớn nằm ở tài sản dài hạn với con số hơn 57.100 tỷ. Tài sản ngắn hạn đáng chú ý có 15.590 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn.
Nợ phải trả đạt gần 27.000 tỷ đồng, giảm 7%. Vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn cũng đều lần lượt giảm 10% và 2%.
GVR có 236 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và 463,4 tỷ đồng dự phòng phải thu dài hạn khó đòi.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)