SMC tạm ứng cổ tức 5%, miễn nhiệm Thành viên HĐQT Võ Hoàng Vũ

HĐQT của SMC sẽ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Võ Hoàng Vũ kể từ ngày 25/9.

HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) vừa công bố Nghị quyết quyết định tạm ứng cổ tức đồng thời miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Võ Hoàng Vũ.

Theo đó, SMC sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt trong tháng 10 năm nay. Với gần 61 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SMC dự chi hơn 30 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Năm 2020, SMC lên kế hoạch chia cổ tức 10% bằng tiền mặt, tương đương mức đã chia năm 2019. Như vậy, cổ đông Công ty còn được hưởng 1 lần chi trả cổ tức trong thời gian tới.

SMC tam ung co tuc 5%, mien nhiem Thanh vien HDQT Vo Hoang Vu
Ông Võ Hoàng Vũ trong ĐHĐCĐ thường niên của SMC. 

Bên cạnh đó, HĐQT cũng miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Võ Hoàng Vũ kể từ ngày 25/9. HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Ông Vũ hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Thép Nam Kim (NKG). Ông Vũ có đầu tư cá nhân nắm 19 triệu cổ phiếu, tương đương 11% vốn Nam Kim. Công ty SMC cũng đang sở hữu 9,1 triệu cổ phiếu NKG, tương đương 5,29% vốn.

Dịch COVID-19 trong nửa đầu năm đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh doanh của SMC khi Công ty ngành thép này báo cáo doanh thu thuần giảm 18% về mức 7.125 tỷ đồng, bên cạnh đó lãi ròng bán niên cũng giảm đến 22% về 55 tỷ đồng.

Năm 2020, SMC đặt mục tiêu doanh thu bán hàng 15.200 tỷ đồng và mục tiêu lãi sau thuế đạt 120 tỷ đồng. So với kết quả đã thực hiện được trong năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch doanh thu giảm 10% nhưng kế hoạch lãi sau thuế tăng đến 20%.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)