Sếp LDG từ nhiệm trước thềm Đại hội cổ đông

Ông Lê Văn Hưng xin từ nhiệm tại LDG vì lý do cá nhân, theo đó ban quản trị của LDG chỉ còn 4 nhân sự.

Theo thông tin từ CTCP Đầu tư LDG (LDG Group, LDG), Thành viên HĐQT Lê Văn Hưng đã xin từ nhiệm chức vụ này từ ngày 5/4. Lý do đưa ra là giải quyết công việc cá nhân.
Ông Lê Văn Hưng sinh năm 1981, được bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của LDG từ tháng 3/2019. Trước khi đến LDG, từ tháng 5/2018, ông Hưng là Giám đốc Đầu tư của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG).
Nếu đơn từ nhiệm của ông Hưng được thông qua, ban quản trị của LDG gồm 4 nhân sự, gồm ông Nguyễn Khánh Hưng là Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT là ông Lương Trí Thảo, ông Nguyễn Minh Khang và ông Lê Văn Vũ.
Sep LDG tu nhiem truoc them Dai hoi co dong
 Ông Lê Văn Hưng vừa có văn bản xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 sắp tới đây, ban lãnh đạo LDG dự trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt mức 1.574 tỷ đồng, tăng 13% và lãi sau thuế gấp 23 lần lên 301 tỷ đồng.
Về phân phối lợi nhuận, LDG cho biết sẽ không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn sở hữu. Trong năm 2020, cổ đông LDG đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%. Đây là năm đầu tiên Công ty thực hiện chia cổ tức bằng tiền thay vì trả cổ tức bằng cổ phiếu trong nhiều năm qua.
Một nội dung đáng quan tâm khác, HĐQT cũng lên kế hoạch phát hành ESOP. Số lượng phát hành dự kiến 1 triệu cổ phần ESOP, chiếm 0,42% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, nguồn tài trợ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)