Sá xị Chương Dương báo lỗ kỷ lục trong quý 2/2021

CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD) - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sá xị Chương Dương ghi nhận khoản lỗ gần 13,6 tỷ đồng trong quý 2.

Trong quý 2/2021, Chương Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt 23 tỷ đồng, giảm hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng với đó, biên lợi nhuận giảm sâu, chỉ đạt 5,6% trong khi cùng kỳ lên đến 19%. Trong khi đó, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh
Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế giai đoạn này xấp xỉ 13,6 tỷ đồng. Đây là mức lỗ kỷ lục tính theo quý trong lịch sử hoạt động của sá xị Chương Dương. 
Sa xi Chuong Duong bao lo ky luc trong quy 2/2021
 Thương hiệu sá xị Chương Dương tiếp tục thua lỗ trong quý 2.
Luỹ kế nửa đầu năm nay, Chương Dương ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 85 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế 13,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 1,6 tỷ đồng.
Theo giải trình về kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, do ảnh hưởng của sự bùng phát Covid-19 đợt thứ 4, nên hoạt động kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm giảm mạnh doanh thu so với cùng kỳ năm 2020.
Bên cạnh đó, việc thay đổi cách ghi nhận chi phí liên quan đến tài sản thuê tài chính theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán số 06 cũng làm gia tăng chi phí so với quý 2/2020.
Mặc dù Chương Dương đã tăng cường kiểm soát chi phí và cắt giảm chi phí không cấp thiết, nhưng kết quả kinh doanh của công ty vẫn bị lỗ trong quý 2/2021.

Tuy kết quả kinh doanh không khả quan, nhưng Công ty có dòng tiền kinh doanh tích cực, dương gần 27 tỷ đồng, nhờ các khoản công nợ đã được thu hồi và tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh tăng đáng kể.

Tính đến thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản đạt hơn 373 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, Công ty không còn ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 50 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho là thành phẩm cũng lần lượt giảm 51% và 53% so với đầu năm.

Nợ phải trả phần lớn nằm ở nợ thuê tài chính dài hạn, giá trị gần 163 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với đầu năm.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)