REE tái cơ cấu, Chủ tịch Mai Thanh thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc

(Kiến Thức) - Năm 2020, REE đặt kế hoạch lãi giảm 1,2% xuống mức 1.620 tỷ đồng, đề xuất cổ tức không thấp hơn 16%.
 

Trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE) đưa ra chỉ tiêu doanh thu năm nay tăng 23% lên 5.965 tỷ đồng, đóng góp tỷ trọng lớn nhất sẽ là mảng cơ điện lạnh với 3.820 tỷ doanh thu. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 1,2% xuống mức 1.620 tỷ đồng.

Với chiến lược phát triển dài hạn và chính sách ổn định cổ tức, lãnh đạo REE tiếp tục đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2020 không thấp hơn 16% trên vốn điều lệ.

Trong 5 năm tới, Công ty tập trung vào mảng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và nước sạch. Cụ thể, REE đặt mục tiêu vượt mốc 1.000 MW năng lượng tái tạo (hiện tại là 515 MW), công suất sản xuất nước sạch 1 triệu m3/ngày (hiện tại là 500.000 m3/ngày).

Đối với lĩnh vực cho thuê văn phòng, công ty dự kiến tăng gấp đôi 150.000m2 diện tích cho thuê hiện tại và thiết lập sự hiện diện tại các thị trường dân cư, thương mại tại các tỉnh, thành chọn lọc.

Năm 2019, REE ghi nhận lãi ròng giảm 8% còn 1.639 tỷ đồng. Theo đó Công ty đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2019 là 16% và đã thanh toán toàn bộ số tiền 496 tỷ đồng vào ngày 10/4.

REE tai co cau, Chu tich Mai Thanh thoi kiem nhiem Tong giam doc
REE  đặt kế hoạch lãi ròng giảm nhẹ.

Một nội dung quan trọng khác là kế hoạch cấu trúc mô hình kinh doanh mới. Hiện REE hoạt động theo mô hình Nhóm công ty với REE Corporation là công ty mẹ quản lý trực tiếp 12 công ty thành viên và 19 khoản đầu tư liên doanh liên kết. REE cho rằng mô hình này không phản ánh đầy đủ kết quả và tiềm năng sinh lời của từng mảng, dẫn đến hạn chế về huy động vốn.

Theo đó, Công ty trình phương án tái cấu trúc theo mô hình Holdings. Các hoạt động kinh doanh sẽ được phân vào 4 holdings chính để quản lý riêng biệt. Các holdings sẽ do REE sở hữu 100% hoặc chiếm tỷ lệ đa số vốn.

Theo REE, cấu trúc này có ưu thế là linh hoạt huy động vốn cho từng ngành riêng biệt, dễ dàng hợp tác kinh doanh và nghiên cứu ở cấp ngành, niêm yết theo từng cấp công ty (nếu cần), nhà đầu tư dễ đánh giá tiềm năng mỗi ngành…

Như vậy, nếu được thông qua, REE sẽ chuyển dịch tài sản sang các công ty holdings theo từng ngành riêng biệt. Hội đồng quản trị sẽ triển khai việc tái cấu trúc theo lộ trình phù hợp.

Một nội dung khác mà tài liệu năm nay đề cập đến trong năm nay là việc bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ thôi kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc. REE cho biết theo Nghị định 72/2017/NĐ-CP, chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 1 công ty đại chúng từ ngày 1/8.

Do đó, REE trình Đại hội việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Mai Thanh chỉ kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc muộn nhất đến 1/8.

Ngoài ra, REE cũng trình việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông David Alexander Newbigging kể từ thời điểm kết thúc đại hội (15/5), đồng thời bầu thay thế thành viên cho nhiệm kỳ còn lại 2018-2022.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)