Novaland dồn dập phát hành cổ phiếu để tăng vốn lên 9.000 tỷ đồng

Với việc liên tiếp phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu trong thời gian tới, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 5.800 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng.

Sáng 27/4, Tập đoàn Novaland (NVL) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
HĐQT đã trình cổ đông thông qua các vấn đề trọng yếu như kế hoạch kinh doanh 2017 và phương án tăng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng. Để thực hiện điều này, NVL sẽ đưua ra kế hoạch phát hành cổ phiếu liên tục trong thời gian tới.
Novaland don dap phat hanh co phieu de tang von len 9.000 ty dong
 Novaland sẽ tăng vốn điều lệ lên 9.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu. Ảnh: Tiến Tuấn.
Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành riêng lẻ gần 33,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản 1.367 tỷ đồng nợ vay tại Ngân hàng Credit Suisse AG chi nhánh Singapore.
Giá phát hành hoán đổi 40.867 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hoán đổi 4.0867:1, tức là 40.867 đồng nợ được hoán đổi 1 cổ phần. Đối tượng phát hành được Credit Suisse AG chỉ định là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm, dự kiến trong quý II/2017.
Ngoài ra, NVL cũng sẽ phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi số lượng tối đa 23 triệu cổ phiếu, giá chào bán không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phần này có thời hạn ưu đãi trong 3 năm, dự kiến cổ tức phải trả hàng năm sẽ không quá 10% trên giá chào bán, được trả vào ngày tròn năm phát hành.
Số cổ phần ưu đãi này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau 3 năm với giá chuyển đổi tối thiểu 50.000 đồng một đơn vị, tỷ lệ sẽ do HĐQT Novaland quyết định. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này là 1.150 tỷ dùng để bổ sung vốn lưu động mà đầu tư tài sản cố định.
NVL cũng đưa ra kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng tối đa hơn 216 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:0.367. Số cổ phần này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được thực hiện trong quý 4/2017.
Để gắn kết lợi ích nhân viên, NVL cũng sẽ phát hành tối đa 29,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau các đợt phát hành trên thì vốn điều lệ NVL dự kiến tăng lên con số gần 9.000 tỷ đồng trong năm 2017.
Tại đại hội, NVL cũng thông qua kế hoạch sẽ phát hành 2.275 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm và có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore hoặc Sở GDCK nước ngoài khác do HĐQT chọn. Mục đích đợt phát hành này là bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định.
Theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán 2016, doanh thu thuần của doanh nghiệp năm 2016 đạt 7.359 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2015. Tổng tài sản đạt mức kỷ lục 36.527 tỷ đồng, tăng 37,5% so với 2015, lợi nhuận sau thuế 1.659 tỷ đồng, tăng 276,1% so với 2015.
Tập đoàn Novaland sẽ ghi nhận doanh thu thuần dự kiến 17.528 tỷ đồng vào năm 2017. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến sẽ đạt con số 3.144 tỷ đồng.
Theo Bình Nguyên/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)