Nafoods ước đạt 29 tỷ đồng lãi ròng trong quý 2

(Kiến Thức) - HĐQT CTCP Nafoods Group (HoSE: NAF) đặt kế hoạch cho doanh thu 6 tháng cuối năm ở mức 715 tỷ đồng, lợi nhuận ròng mang về hơn 21 tỷ đồng. 

HĐQT Công ty cho biết trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần mang về là 635 tỷ đồng, lợi nhuận ròng ở mức 45,4 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra cho bán niên.

Như vậy riêng trong quý 2, Công ty ghi nhận 347 tỷ đồng doanh thu và 29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 8% và tăng 222% so với quý 2/2019.

Theo đó, Nafoods đặt kế hoạch cho doanh thu 6 tháng cuối năm ở mức 715 tỷ đồng, lợi nhuận ròng mang về hơn 21 tỷ đồng.

Về kế hoạch 2021, HĐQT Nafoods cho biết doanh thu đặt ra tăng trưởng 50% ở mức 2.025 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 25% ở mức 83 tỷ đồng.
Nafoods uoc dat 29 ty dong lai rong trong quy 2, gap 3,2 lan cung ky
 Nafoods ước tính mang về lãi ròng gấp 3,2 lần cùng kỳ.

Song song đó, HĐQT cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Trang đồng thời bổ nhiệm và Đặng Thị Loan thay thế vị trí này.

Đầu tháng 7 mới đây, Nafoods đã phát hành hơn 2,2 triệu cổ phiếu ESOP cho 66 người lao động, tương đương 5% tổng số cổ phiếu lưu hành.

Được biết, phương án phát hành ESOP này đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với mức giá 10.000 đồng/cp.

Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Lượng cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trên thị trường, cổ phiếu NAF có mức giá 21.200 đồng/cp, giảm gần 11% trong 1 tháng qua.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)