MBB: Tiền gửi khách hàng tăng trưởng âm, nợ có khả năng tăng vọt sau 9 tháng

(Kiến Thức) - Tiền gửi khách hàng tăng trưởng âm, nợ có khả năng mất vốn tăng vọt, nhưng MBB vẫn ghi nhận lãi sau thuế 6.596 tỷ đồng sau 9 tháng.

Trong quý 3/2020, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng TMCP Quân đội (HoSE: MBB) ghi nhận 5.165 tỷ đồng, tăng gần 13% so cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ cũng thu lãi khả quan với 796 tỷ đồng, tăng hơn 59%. Góp vốn mua cổ phần tăng gần 9% lên 16 tỷ đồng.
Ngược lại, nhiều chỉ tiêu khác lại đi lùi như kinh doanh ngoại hối giảm hơn 5% về mức 177 tỷ; mua bán chứng khoán đầu tư giảm 4% về 156 tỷ; đặc biệt là hoạt động khác lao dốc gần 53% về còn 425 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí hoạt động của MBB vẫn không ngừng tăng mạnh 24% khi chiếm 2.836 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận thuần trước dự phòng của MBB giảm gần 4% về mức 3.899 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng kỳ này giảm mạnh gần 33% chiếm 884 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của nhà băng này vẫn ghi nhận tăng gần 10% lên 2.423 tỷ đồng.
MBB: Tien gui khach hang tang truong am, no co kha nang tang vot sau 9 thang
 
Luỹ kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần của MBB vẫn tăng hơn 10% lên 14.484 tỷ đồng. Các hoạt động khác cũng đều khả quan. Tuy nhiên chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vẫn tăng hơn 14% khi chiếm 4.193 tỷ đồng.
Dù vậy, sau cùng nhà băng này vẫn đạt 8.134 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 6.596 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 7% so cùng kỳ.
Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 10.036 tỷ đồng thì trong 9 tháng, MBB đã thực hiện được 81% chỉ tiêu đề ra. 
Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản có của MBB tăng nhẹ gần 4% lên mức 427.175 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng chiếm 268.642 tỷ đồng, tăng 7,3% so đầu kỳ.
Ngược lại, tiền gửi khách hàng ghi nhận tăng trưởng âm 1,29% về mốc 269.189 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ cho vay, nợ xấu của MBB tại thời điểm cuối kỳ tăng mạnh 39% lên 4.035 tỷ đồng. Trong đó, điều quan ngại nhất là nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh nhất tới 221% khi chiếm 1.982 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu của MBB tăng lên 1,5% trong khi đầu kỳ chỉ 1,16%.
Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)