Lợi nhuận sau thuế âm, JVC bị giữ nguyên diện cảnh báo

Google News

Cổ phiếu JVC của CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) giữ nguyên diện cảnh báo theo quyết định số 155/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2023.

Loi nhuan sau thue am, JVC bi giu nguyen dien canh bao
 
HOSE cho biết, nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 của JVC là âm 1.046 tỷ đồng, căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.
Về tình hình kinh doanh, JVC ghi nhận doanh thu thuần tăng 22%, đạt 588 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh thiết bị, kinh doanh vật tư tiêu hao và kinh doanh dịch vụ liên kết so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng gần 65 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận gộp cuối năm chỉ tăng hơn 42 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong kỳ tăng 53,5%, lên 24,1 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm đáng kể đến 50%, chỉ còn hơn 5,7 tỷ đồng do Công ty linh động trong việc sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả, đồng thời kỳ năm 2023 không phát sinh chi phí dự phòng tổn thất vào Công ty con.
Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 13,1%, về mức 37,3 tỷ đồng do Công ty cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết và ghi nhận giảm dự phòng các khoản phải thu đã trích lập trước đó.
Đặc biệt, lợi nhuận khác của doanh nghiệp từ lãi hơn 441,9 triệu đồng tăng mạnh lên 12,4 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động thanh lý tài sản đối với các tài sản gần như không còn giá trị còn lại.
Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ lỗ 4,06 tỷ đồng sang có lãi hơn 53 tỷ đồng trong năm 2023. Với số lãi trên, lỗ luỹ kế đến cuối năm của JVC được giảm nhẹ từ 1.099 tỷ đồng xuống còn 1.046 tỷ đồng. Tuy vậy, mức cải thiện này chưa đáng kể để giúp JVC thoát diện cảnh báo của HOSE.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu JVC từ cuối năm 2023 đến nay biến động quanh vùng dưới 4.000 đồng/cp. Chốt phiên 18/4, giá cổ phiếu này dừng ở mốc 3.220 đồng/cp với 5.400 đơn vị được giao dịch.
Thảo Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)