Lãi sau thuế quý 1 của Nhiệt điện Phả Lại tăng 25% lên 138 tỷ đồng

Nhiệt điện Phả Lại báo lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 đạt 138,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu giảm phân nửa còn 1.079 tỷ đồng từ mức 2.233 tỷ đồng. Trừ chi phí giá vốn, lãi gộp đạt 30 tỷ đồng, giảm mạnh 82% so với cùng kỳ.
Điểm tích cực là doanh thu tài chính tăng đột biến lên 119 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính ghi âm 22 tỷ đồng (cùng kỳ dương 1,2 tỷ đồng) nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư.
Nhờ đó, Nhiệt điện Phả Lại báo lợi nhuận sau thuế đạt 138,5 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 1 năm 2020.
Lai sau thue quy 1 cua Nhiet dien Pha Lai tang 25% len 138 ty dong
 
Theo giải trình từ phía công ty, sản lượng điện sản xuất quý 1/2021 đạt 849,66 triệu kWh, thấp hơn một nửa so với cùng kỳ, dẫn đến doanh thu bán điện thấp, lợi nhuận gộp thấp. Doanh thu tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu nhờ khoản cổ tức 97 tỷ đồng nhận được từ Nhiệt điện Hải Phòng.
Ban lãnh đạo PPC nhận định 2021 sẽ là một năm nhiều khó khăn, thách thức như sản lượng điện sản xuất và sản lượng điện hợp đồng (Qc) được giao sẽ rất thấp, gây khó khăn trong quá trình vận hành cũng như kết quả kinh doanh năm 2021.
Ngoài ra, biến động giá than tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong quá trình tham gia thị trường điện…
Về con số cụ thể, PPC đề ra kế hoạch tổng doanh thu năm 2021 đạt 5.658 tỷ đồng, giảm 32%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 415 tỷ đồng, giảm 66%. HĐQT cũng dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 15%/vốn điều lệ.
Còn với mức cổ tức năm 2020, PPC đề xuất mức chia cổ tức đến 58,94%, tương đương với giá trị gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp đã chi tạm ứng 481 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15%.
Đây là mức chia cổ tức lớn nhất mà doanh nghiệp thực hiện kể từ khi lên sàn năm 2007, các năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức khoảng 20-30% bằng tiền mặt.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)