Kinh doanh giảm sút, PPC vẫn chia cổ tức khủng gần 60%

Cổ tức năm 2020 là mức chia cổ tức lớn nhất mà Nhiệt điện Phả Lại thực hiện kể từ khi lên sàn năm 2007, các năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức khoảng 20-30% bằng tiền mặt.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 tổng cộng 58,94%, tương đương với giá trị gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp đã chi tạm ứng 481 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15%.
Đây là mức chia cổ tức lớn nhất mà doanh nghiệp thực hiện kể từ khi lên sàn năm 2007, các năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức khoảng 20-30% bằng tiền mặt.
PPC đề xuất phương án chia cổ tức kỷ lục trong khi năm trước tình hình kinh doanh sụt giảm. Cụ thể, công ty nhiệt điện ghi nhận doanh thu 2020 giảm 2% về 7.929 tỷ đồng, do sản lượng điện được giao chỉ bằng 75% theo phương án giá điện và thủy điện được huy động nhiều hơn. Lợi nhuận sau thuế giảm 21% xuống 1.011 tỷ đồng.
Kinh doanh giam sut, PPC van chia co tuc khung gan 60%
 PPC chia cổ tức khủng.
Ngoài ra, ban lãnh đạo PPC nhận định 2021 sẽ là một năm nhiều khó khăn, thách thức như sản lượng điện sản xuất và sản lượng điện hợp đồng (Qc) được giao sẽ rất thấp, gây khó khăn trong quá trình vận hành cũng như kết quả kinh doanh năm 2021.
Ngoài ra, biến động giá than tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong quá trình tham gia thị trường điện…
Về con số cụ thể, PPC đề ra kế hoạch tổng doanh thu 5.658 tỷ đồng, giảm 32%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 415 tỷ đồng, giảm 66%. HĐQT cũng dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 15%/vốn điều lệ.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)