Lãi cả năm của FPT Telecom đạt kỷ lục 1.664 tỷ đồng

FPT Telecom ghi nhận quý 4/2020 lãi cao nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2017 ở mức 494 tỷ đồng.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, FOX) báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 lần lượt đạt 11.466 tỷ đồng và 1.664 tỷ đồng, tăng 10% và 14% so năm trước, ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục đến nay.
So với kế hoạch đặt ra, Công ty đã thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và vượt 2,5% lợi nhuận cho cả năm 2020.
Còn riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 3.155 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 1.633 tỷ đồng, tăng 16%.
Doanh thu tài chính tăng 6,4% khi đạt 103 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại giảm 8,8% xuống mức 61,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh 45% lên gần 518 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm nhẹ 2% xuống mức 550 tỷ đồng.
Lai ca nam cua FPT Telecom dat ky luc 1.664 ty dong
 FOX đạt lãi kỷ lục năm 2020.
Khấu trừ thêm thuế, FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 494 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với quý 4/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 461 tỷ đồng. Đây là quý FPT Telecom báo lãi cao nhất kể từ khi lên sàn giao dịch năm 2017 đến nay.
Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản FOX tăng 2.750 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu tăng từ khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 6.607 tỷ đồng, tăng hơn 2.435 tỷ đồng so với đầu năm.
Tổng nợ phải trả đến cuối năm 2020 là gần 11.003 tỷ đồng, tăng 2.694 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 5.526 tỷ đồng (tăng gần 1.450 tỷ đồng so với đầu năm) và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 54,5 tỷ đồng so với đầu kỳ, xuống còn 243,3 tỷ đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)