Không chia cổ tức, Thaiholdings “ôm” vốn chờ M&A bất động sản

Google News

Theo lãnh đạo Thaiholdings, việc chưa chia cổ tức là nhằm duy trì nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty Cổ phần Thaiholdings (Mã CK: THD) vứa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Tại buổi họp, lãnh đạo Thaiholdings cho biết doanh nghiệp sẽ không trở thành một tập đoàn đa ngành mà chỉ tập trung vào phát triển hai ngành nghề hiện đang có thế mạnh là đầu tư tài chính và bất động sản.
Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 6.700 tỷ đồng, với tài sản dài hạn ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng, còn lại là tài sản ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm.
Tổng nợ phải trả của Thaiholdings đến cuối năm 2023 còn chưa tới 600 tỷ đồng, so với mức hơn 2.300 tỷ vào đầu năm. Gần 900 tỷ đồng nợ vay đã được công ty thanh toán toàn bộ. Việc giảm nợ vay cũng giúp chi phí tài chính trong năm vừa qua của Công ty giảm mạnh.
Hết năm 2023, doanh thu thuần của Thaiholdings là 1.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 224,5 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch. Dù vậy, công ty chưa chia cổ tức cho các cổ đông.
Lý giải việc này, ông Vũ Ngọc Định, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Thaiholdings, cho biết ban lãnh đạo, ban điều hành cũng là một trong số cổ đông của công ty, bản chất của hoạt động kinh doanh bất động sản là ngành nghề cần vốn và phải duy trì vốn trong dài hạn để có thể đem lại hiệu quả đầu tư.
Khong chia co tuc, Thaiholdings “om” von cho M&A bat dong san
Ông Vũ Ngọc Định, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Thaiholdings. Ảnh: Thaiholdings 
Đồng thời, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.114 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 68 tỷ đồng.
Về việc đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 thấp hơn năm 2023, ông Vũ Ngọc Định cho biết: "Trong bối cảnh nền kinh tế có những thông tin và diễn biến bất lợi, trong lĩnh vực bất động sản các doanh nghiệp hiện nay đang lâm vào tình trạng khó khăn, có những kết quả không khả quan cả về doanh thu và lợi nhuận.
Tuy nhiên, đây là cơ hội để Thaiholdings M&A các dự án có chi phí thấp giai đoạn này. Tập đoàn sẽ tập trung tìm kiếm các dự án bất động sản rõ ràng về pháp lý và tiềm năng, đảm bảo an toàn vốn và có khả năng sinh lời".
“Thứ hai công ty cũng có lộ trình ngắn và dài hạn xây dựng bộ máy quản lý để khi thị trường có sự ủng hộ từ vĩ mô, công ty luôn sẵn sàng cho giai đoạn trở lại của kinh tế và thị trường bất động sản trong tương lai.", CEO tập đoàn chia sẻ.
Ông Nguyễn Chí Kiên, Chủ tịch HĐQT Thaiholdings cho hay, HĐQT định hướng Thaiholdings sẽ không trở thành một tập đoàn đa ngành mà chỉ tập trung vào phát triển 02 ngành nghề hiện đang có thế mạnh là Đầu tư tài chính và Bất động sản.
Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, Hội đồng quản trị luôn đảm bảo nguyên tắc đầu tư an toàn, minh bạch, không vượt ngưỡng cảnh báo và rủi ro tài chính. Việc tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính giúp tăng vòng quay và hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời trong quá trình đầu tư, HĐQT sẽ luôn đề cao và áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn hoạt động.
Trong lĩnh vực Bất động sản, HĐQT định hướng trong năm 2024, sẽ tiếp tục tìm kiếm các Dự án bất động sản tiềm năng để M&A, đó là những dự án đảm bảo yếu tố pháp lý tuân thủ quy định của pháp luật, chi phí đầu tư ban đầu phù hợp, nhằm tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn.
Minh Châu (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)