Haxaco báo lãi quý 2 giảm 27%

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HAX) ghi nhận quý 2/2021 với tình hình không mấy khởi sắc khi doanh thu tăng 15% nhưng lãi ròng giảm 27%.
 

Riêng quý 2, HAX báo doanh thu thuần đạt 1.250 tỷ đồng tăng 15%, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp chỉ còn hơn 43 tỷ đồng giảm nhẹ so cùng kỳ năm trước.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 38,3% và 20,6%. Nếu như trong quý 2/2020, công ty được bổ sung thêm 10,8 tỷ đồng từ thu nhập khác thì đến quý này, khoản mục này đã giảm 23,1% còn 8,3 tỷ đồng.
Nhờ lãi từ hoạt động khác 8,3 tỷ đồng nên HAX có lãi sau thuế 5,9 tỷ đồng giảm 27% so với quý 2/2020.
Don vi phan phoi Mercedes-Benz (Haxaco) bao lai quy 2 giam 27%
 HAX báo lãi giảm 27% trong quý 2/2021.
Trước đó, Haxaco đã có kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 1 nên luỹ kế 6 tháng doanh thu thuần đạt 2.686 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế gấp 5,4 lần đạt 61,5 tỷ đồng. 
Năm 2021, Haxaco đặt mục tiêu lãi trước thuế công ty mẹ 200 tỷ đồng, tăng 27,3% so với thực hiện so với năm trước. Như vậy, với mức lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 6 tháng đạt 73,9 tỷ đồng, công ty hoàn thành 37% kế hoạch năm.
Tổng tài sản tính đến 30/6 là 1.271 tỷ đồng, trong đó tồn kho chiếm 656,6 tỷ đồng, tăng hơn 16% sau nửa năm. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 45% còn 144 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải thu của Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam giảm.
Nợ vay tài chính ngắn hạn là 442 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay dài hạn.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)