Nhờ đâu Haxaco báo lãi ròng tăng hơn 18 lần trong quý 1?

Sau khi khấu trừ thuế, Haxaco ghi nhận 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1, gấp 18,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HAX) ghi nhận doanh thu thuần trong quý 1 tăng 56% so với cùng kỳ năm trước lên 1.436 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 129% lên 129 tỷ đồng.
Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay giảm gần 100% do dư nợ vay ở các ngân hàng được kiểm soát ở mức thấp trong quý 1. Chi phí bán hàng tăng 20% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14%.
Sau khi khấu trừ thuế, HAX ghi nhận 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1, gấp 18,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nho dau Haxaco bao lai rong tang hon 18 lan trong quy 1?
 HAX báo lãi tăng vọt trong quý 1/2021.
Theo giải trình từ phía Haxaco là do công ty đã có chiến lược kinh doanh hiệu quả, đẩy mạnh lượng xe bán ra thị trường vượt chỉ tiêu của Mercedes - Benz Việt Nam.
Yếu tố về giá bán cho từng xe cũng được cải thiện hiệu quả hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Dư nợ vay ở các ngân hàng được kiểm soát ở mức thấp giúp giảm mạnh chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ.
Tại thời điểm 31/3, Haxaco sở hữu 1.258 tỷ đồng tổng tài sản, chủ yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm 77%. Tiền và các khoản tương đương tiền 161 tỷ đồng; hàng tồn kho 495 tỷ đồng giảm 12% so với con số đầu năm.
Cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm xuống 664 tỷ đồng so với 697 tỷ đồng đầu năm. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 465 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối quý I 594 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 367 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 221 tỷ đồng.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)