HAGL Agrico nói gì về nguyên nhân thua lỗ nghìn tỷ?

(Kiến Thức) - Năm 2020, HAGL Agrico dự kiến đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.307 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đưa ra 566 tỷ đồng, tập trung vào mảng cây ăn trái.
 

Mới đây, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) vừa có văn bản giải trình về nguyên nhân thua lỗ trong năm 2019 và phương án khắc phục tình hình kinh doanh trong năm 2020.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ HAGL Agrico ghi nhận gần 2.426 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập chỉ dừng tại mức lỗ 2.308 tỷ đồng.

Chênh lệch trước kiểm toán và sau kiểm toán khá lớn đến hơn 118 tỷ đồng. Như vậy lỗ luỹ kế của HNG tại ngày 31/12/2019 đã lên đến con số 2.324 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình mới đây, Công ty cho biết trong số lỗ 2.426 tỷ đồng thì lỗ từ hoạt động kinh doanh 967 tỷ do chi phí lãi vay lớn; lỗ khác 1.408 tỷ do đánh giá lại các tài sản và chuyển đổi chi phí đầu tư vườn cây; thuế thu nhập hoãn lại 69 tỷ đồng do dự phòng đầu tư…

HAGL Agrico noi gi ve nguyen nhan thua lo nghin ty?
 HNG tập trung vào cây ăn trái trong năm 2020.

Để khắc phục tình trạng thua lỗ, HAGL Agrico cho biết năm 2019 đã chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020, Công ty có số dư nợ giảm đáng kể sẽ giảm áp lực về chi phí lãi vay.

Bên cạnh đó, năm 2019, Công ty cũng rà soát thanh lý các vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây ăn trái.

Bước sang năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ được tinh gọn, tập trung vào mảng cốt lõi là cây ăn trái, hiện là nguồn tạo ra doanh thu hiệu quả thời gian qua.

Vào đầu năm 2020, Công ty cũng thay đổi cơ cấu bộ máy tài chính để nâng cao hiệu quả trong công tác tài chính hơn nữa.

Theo đó, HAGL Agrico đưa ra kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông sắp tới với doanh thu đạt 4.307 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đưa ra 566 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lỗ đến 2.375 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)