Hà Giang: TT đăng kiểm 23-02D “dính” sai phạm gì bị thanh tra “chỉ mặt“?

Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa kết luận chỉ ra loạt sai phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng tại dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Theo thông tin trên Phapluatplus, Thanh tra tỉnh Hà Giang có kết luận thanh tra số 219/KL-UBND về hoạt động đầu tư, xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang tại thôn Tân Hùng (xã Hùng An, huyện Bắc Quang) chỉ rõ những sai phạm của dự án này và trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan.
Cụ thể, về lĩnh vực đất đai, quá trình thẩm định chuyển đổi mục đích sử dụng đất UBND huyện Bắc Quang thẩm tra, thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hà Thanh Tùng từ đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn không chặt chẽ, chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất là thực hiện không đúng với quy định.
Ha Giang: TT dang kiem 23-02D “dinh” sai pham gi bi thanh tra “chi mat“?
Dự án đã từng được xây dựng dở dang. (Ảnh:Phapluatplus.vn).
Trách nhiệm cấp huyện thuộc về các cá nhân là chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (TN&MT), Phó Trưởng phòng TN&MT huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang thời kỳ trước. Trách nhiệm cấp xã thuộc về Công chức địa chính - giao thông xây dựng xã Hùng An; Chủ tịch UBND xã Hùng An thời kỳ trước đó.
Quá trình xác nhận nội dung biến động đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Quang trong quá trình đăng ký biến động đất đai cho ông Hà Thanh Tùng từ đất ở nông thôn sang đất thương mại dịch vụ không phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Quang được phê duyệt. Trách nhiệm thuộc về các viên chức Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bắc Quang, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bắc Quang và Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bắc Quang.
Quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất Chi cục thuế Khu vực Bắc Quang - Quang Bình, đã xác định mức thu tiền sử dụng đất không đúng theo Nghị định của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất dẫn đến thu thiếu tiền sử dụng đất của ông Hà Thanh Tùng số tiền 471.990.280 đồng.
Quá trình cấp giấy chấp thuận san đào, UBND huyện Bắc Quang buông lỏng công tác quản lý Nhà nước để các cơ quan chuyên môn tham mưu trình ban hành Chấp thuận khi không đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy trình, quy định, thiếu trách nhiệm trong công tác đôn đốc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm sau khi cấp chấp thuận san đào.
Đối với hộ ông Hà Thanh Tùng, không có giấy phép của cơ quan quản lý đường bộ về việc đấu nối đường phục vụ thi công vào đường Quốc lộ khi vận chuyển đất, đá được san đào theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. San đào vượt diện tích 935,5 m so với giấy chấp thuận, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
Về quá trình điều chỉnh quy hoạch, UBND huyện Bắc Quang ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 về việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Hùng An huyện Bắc Quang giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Trách nhiệm thuộc về chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Bắc Quang; Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Bắc Quang và nguyên Chủ tịch UBND huyện (nay là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Quá trình lập hồ sơ và cấp phép xây dựng nhà xưởng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện không thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, không kiểm tra hiện trường cấp phép xây dựng dẫn đến tham mưu trình UBND huyện Bắc Quang ban hành Giấy phép xây dựng sai, dẫn đến buộc phải ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép xây dựng. Trách nhiệm thuộc về chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng Bắc Quang; ông Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện; nguyên Chủ tịch UBND huyện là người ký ban hành Giấy phép xây dựng.
Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang xây dựng móng công trình không có giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định xử lý vi phạm hành chính của Cơ quan có thẩm quyền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xây dựng…
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)