Eximbank đặt kế hoạch 2020 lãi trước thuế 2.400 tỷ, xin gia hạn loạt báo cáo

(Kiến Thức) - Mặc dù chưa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 nhưng Eximbank đã đưa ra những chỉ tiêu cho năm 2020 với lợi nhuận trước thuế 2.400 tỷ đồng.

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, EIB) vừa ban hành dự thảo báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên về kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng tài sản 190.000 tỷ đồng, huy động vốn 161.000 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng dự kiến 127.345 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1,8%. Lợi nhuận trước thuế và trước trích bổ sung dự phòng tất toán trái phiếu VAMC là 2.400 tỷ đồng.

Eximbank dat ke hoach 2020 lai truoc thue 2.400 ty, xin gia han loat bao cao
 

Trước đó, ngày 2/1, Eximbank xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, còn báo cáo soát xét không quá 60 ngày.

Lý do Eximbank đưa ra là vì hiện có một Công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Eximbank nên không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý và bán niên kịp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý và 45 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Tuy nhiên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có công văn trả lời về vấn đề này.

Theo đó, đối với báo cáo tài chính quý và soát xét, Eximbank phải công bố không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét.

Trường hợp Eximbank không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin này thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)