Được bồi thường 156 tỷ, Cao su Phước Hòa báo lãi gấp đôi dù doanh thu giảm

(Kiến Thức) - Cao su Phước Hòa có lãi ròng trong quý 1/2020 đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ.
 

Theo báo cáo tài chính quý 1/2020, CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) báo doanh thu thuần đạt 221 tỷ đồng, giảm 24% so cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán cũng giảm và chiếm 163 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về đạt 58 tỷ, giảm 19%. Tuy vậy, biên lãi gộp tăng từ 24% lên 26% trong quý 1/2020.

Doanh thu tài chính tăng mạnh gần 49% lên 29 tỷ từ mức gần 20 tỷ, chủ yếu tại lãi tiền gửi ngân hàng. Lãi trong liên doanh liên kết cũng tăng 22% lên 28 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí trong kỳ xấp xỉ so cùng kỳ.

Ngoài ra, trong quý đầu năm Công ty thu về tiền bồi thường thực hiện dự án hơn 156 tỷ bên cạnh đó là khoản thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định gần 14 tỷ đồng.

Nhờ đó, Cao su Phước Hòa có lãi ròng trong quý 1/2020 đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ.

Duoc boi thuong 156 ty, Cao su Phuoc Hoa bao lai gap doi du doanh thu giam
 Cao su Phước Hoà lãi hơn 200 tỷ đồng trong quý 1/2020.

Tổng tài sản Công ty tại ngày 31/3 đạt 5.595 tỷ đồng, giảm gần 260 tỷ so đầu năm, trong đó tiền mặt, tương đương tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn đạt hơn 1.542 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của Công ty chiếm 2.822 tỷ, giảm hơn 400 tỷ so đầu năm.

Được biết, trong năm 2020, Cao su Phước Hoà sẽ chuyển đổi 10.000 ha đất để phát triển sang các lĩnh vực khác như phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ (6.000 ha); đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao (2.500 ha); và khoảng 1.500 ha bàn giao địa phương sử dụng đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Tầm nhìn đến 2030, diện tích cao su của đơn vị giảm xuống 5.000 – 6.000 ha và phần còn lại khoảng 10.000 ha tiến hành chuyển đổi. Công ty đã xác định xong diện tích phân bổ từng phần để phục vụ các nhu cầu phát triển của tỉnh Bình Dương.

Công ty đặt kế hoạch cho năm 2020 đối với công ty mẹ Cao su Phước Hòa đạt 2.460 tỷ đồng doanh thu và 1.148 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 46% và 115% so với thực hiện 2019. Kế hoạch đầu tư 575 tỷ đồng, trong đó, 352 tỷ đồng là tái cơ cấu vốn tại công ty Phước Hòa Kampong Thom.

Theo ban lãnh đạo Công ty, doanh thu trong năm 2020 sẽ đến từ các nguồn như bán mủ cao su, tiền đền bù, hỗ trợ khi giao đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên, cổ tức nhận được từ các dự án và thanh lý cao su…

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)