Đức Long Gia Lai lỗ khủng 210 tỷ đồng trong quý 2

(Kiến Thức) - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) lại báo lỗ trong quý 2 và đây là mức lỗ kỷ lục kể từ khi niêm yết.

Trong kỳ, Đức Long ghi nhận 488 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 38% so với cùng kỳ với hầu hết các mảng kinh doanh của Công ty đều có sự sụt giảm so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm về 77 tỷ đồng, giảm 40%.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm mạnh từ 103 tỷ đồng còn 45 tỷ đồng, Đức Long cũng phải báo lỗ từ liên doanh liên kết gần 263 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 54 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm phân nửa về còn 4,8 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt từ 50 tỷ lên 210 tỷ do trích lập dự phòng gần 169 tỷ đồng với các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi. 

Duc Long Gia Lai lo khung 210 ty dong trong quy 2 vi trich lap du phong no kho doi
Nguồn: DLG. 

Chính những điều đó khiến Đức Long đối mặt với con số lỗ hơn 210 tỷ đồng trong quý 2, trong khi cùng kỳ vẫn báo lãi 56 tỷ. Như vậy mức lỗ trong quý 2 này là mức lỗ kỷ lục nhất của Công ty từ khi niêm yết.

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần của Công ty giảm về 815 tỷ, tương ứng giảm 44%. Lỗ ròng hơn 257 tỷ đồng do cộng thêm khoản lỗ trong quý 1.

Đáng nói dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của Công ty ghi âm hơn 52 tỷ, trong khi cùng kỳ khả quan dương 156 tỷ. Dòng tiền thuần cũng âm 25 tỷ lớn hơn nhiều so với con số âm hơn 126 triệu đồng của cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, nợ phải trả giảm nhẹ so hồi đầu năm về còn đạt 5.178 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 3.715 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm 13% so đầu năm về còn 8.351 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty sụt giảm hơn 29% về còn 1.945 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)