Dragon Capital vừa bán gần 1,8 triệu cổ phiếu Đất Xanh

Quỹ ngoại Dragon Capital vừa bán ra giảm sở hữu tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) và thu về gần 46 tỷ đồng.

Nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital vừa bán ra gần 1,8 triệu cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 16,09% về còn 15,75% vốn, giao dịch được thực hiện trong ngày 25/5.
Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu; quỹ Norges Bank bán ra 379.900 cổ phiếu; quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 300.000 cổ phiếu và quỹ Amersham Industries Limited bán ra 100.000 cổ phiếu.
Trước đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,78 triệu cổ phiếu DXG, giao dịch được thực hiện ngày 23/3.
Dragon Capital vua ban gan 1,8 trieu co phieu Dat Xanh, thu ve gan 46 ty
 
Trong phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu DXG đóng cửa tại mức giá 25.400 đồng/cp, tạm tính số tiền Dragon Capital thu về khoảng 45,7 tỷ đồng.
Động thái bán DXG của Dragon Capital diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 31/3 do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2020 âm 495,7 tỷ đồng.
Theo BCTC kiểm toán, Đất Xanh ghi nhận lỗ thêm 63 tỷ đồng so với số liệu tự lập, do tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống. Như vậy công ty bị lỗ đến 496 tỷ đồng trong năm 2020 và là năm lỗ đầu tiên sau 15 năm công khai tài chính.
Gần đây nhất, Đất Xanh dự kiến mua cổ phần của CTCP Hội An Invest trong đợt công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phần mua là 150 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.500 tỷ đồng.
Sau giao dịch, DXG sẽ sở hữu 99,9992% vốn tại Hội An Invest. Được biết, tính tới 31/3/2021, Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn tại Hội An Invest, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)