Điện lực Khánh Hoà lỗ 11 tỷ trong quý 1 vì lý do gì?

(Kiến Thức) - Điện lực Khánh Hoà báo lỗ hơn 11 tỷ đồng trong quý 1/2020 dù cho doanh thu có tăng 8%.
 

Báo cáo tài chính quý 1 của CTCP Điện lực Khánh Hòa (HoSE: KHP) cho biết doanh thu của Công ty đạt 1.116 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chiếm đến 1.088 tỷ đồng nên lãi gộp Công ty thu về chỉ hơn 27 tỷ đồng.

Các chi phí mà Công ty hoạch toán khá lớn, cụ thể, chi phí tài chính gần 14 tỷ đồng, chi phí bán hàng hơn 15 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 16 tỷ đồng.

Thu không đủ chi khiến Điện lực Khánh Hoà lỗ đến 11 tỷ đồng trong 3 tháng, dù vậy con số này đã được cải thiện so với số lỗ 25 tỷ đồng của cùng kỳ.

Dien luc Khanh Hoa lo 11 ty trong quy 1 vi ly do gi?
 

Điện lực Khánh Hòa cho biết, doanh thu bán điện quý này tăng do theo Quyết định 648/QDD-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện áp dụng bắt đầu từ tháng 3/2019.

Điều này làm cho giá bán điện của quý 1/2020 đã tăng 7,8% so cùng kỳ, cộng với việc sản lượng điện thương phẩm quý tăng 0,8% so với quý 1/2019. Theo đó, lỗ của sản xuất định quý 1/2020 ít hơn sới quý 1/2019, làm cho tổng lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2020 ít hơn so với quý 1/2019.

Tại ngày 31/3, Điện lực Khánh Hòa có tổng tài sản là 1.950 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 32 tỷ đồng. Theo đó, nợ phải trả có giá trị gấp khoảng 2 lần vốn chủ sở hữu với 1.319 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn khá nhiều so với tài sản ngắn hạn. Cụ thể, giá trị tài sản dài hạn là 1.408 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản cố định với 1.231 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)