DAP - Vinachem báo lãi lao dốc 97% năm 2019, chỉ đạt 4% kế hoạch

Vì quý 3/2019 lỗ nặng nên cả năm 2019, DDV chỉ có lãi hơn 6 tỷ đồng, giảm đến 97% so với năm 2018.
 

CTCP DAP – VINACHEM (UPCoM: DDV) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2019 với khoản lãi ròng giảm đến 93% so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 529 tỷ đồng, giảm 28% so với quý 4/2018 chủ yếu là giảm sản lượng và cả giá bán, lãi gộp của DDV sụt giảm 39% xuống còn 66 tỷ đồng từ mức 108 tỷ đồng.

DDV cho biết, sản lượng DAP tiêu thụ trong quý 4 giảm 12.467 tấn so với sản lượng trong cùng kỳ, tương ứng giảm 19%.

Trong kỳ DDV có 189 triệu đồng doanh thu từ hoạt động tài chính nhưng chi phí của hoạt động này lại chiếm đến 10 tỷ đồng, tăng thêm 38%.

Nguyên nhân chi phí tăng đáng kể là do chi phí lãi vay tăng do công tác bán hàng chậm, Công ty phải tăng dư nợ hạng mức vay ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.

Trừ thêm các chi phí và thuế, DDV báo lãi ròng trong quý 4 chỉ vỏn vẹn 3,5 tỷ đồng, giảm 93% so với con số lãi 48 tỷ đồng của cùng kỳ.

DAP - Vinachem bao lai lao doc 97% nam 2019, chi dat 4% ke hoach
 DAP – VINACHEM báo lãi giảm 97% trong năm 2019, thực hiện chỉ 4% kế hoạch.

Vì quý 3 lỗ nặng nên cả năm 2019 DDV chỉ có lãi hơn 6 tỷ đồng, giảm đến 97% so với năm 2018. Hơn nữa, doanh thu trong cả năm 2019 của Công ty cũng chỉ 1.646 tỷ đồng, giảm 30% so năm trước.

Năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua mục tiêu doanh thu 2.506 tỷ đồng và 163 tỷ đồng lãi trước thuế. So với kết quả báo cáo, DDV thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và thực hiện được 4% kế hoạch lãi.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty là 1.900 tỷ đồng, giảm 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả chiếm chiếm 644 tỷ đồng, giảm 10% so đầu năm. Công ty vẫn còn ghi nhận khoản lỗ lũy kế tại ngày cuối niên độ đến 210 tỷ đồng.

Năm 2020 ngành phân bón được dự báo tiếp tục còn gặp khó khăn do hầu hết giá nguyên liệu vật tư đầu vào tăng, giá cà phê, cao su, hồ tiêu tại Đông Nam Bộ và miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ở mức thấp.

Đặc biệt, 10/13 tỉnh khu vực đồng bằng Sông Cửu Long đã bị nhiễm mặn, đây là khu vực tiêu thụ phân bón lớn nhất cả nước, báo hiệu một mùa vụ khó khăn không những đối với nông dân mà khó khăn chung với cả các nhà sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Do vậy, DDV đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 220.000 tấn DAP thành phẩm, giá bán bình quân 9 triệu đồng/tấn, doanh thu xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 10 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)