Cty Nông sản Tân Lâm, Pacific Bridge và Du lịch Việt Nam-Hà Nội bị phạt 230 triệu

Tổng số tiền phạt mà 3 công ty này phải nộp phạt là 230 triệu đồng.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 công ty do không báo cáo các tài liệu theo quy định.  

Cụ thể, CTCP Nông sản Tân Lâm bị phạt 85 triệu đồng vì không báo cáo UBCKNN đối với: Báo cáo thường niên 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, BCTC năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2018.

CTCP Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN về Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2019.

Báo cáo không đúng thời hạn quy định về: Báo cáo tài chính quý 2/2019, các Báo cáo định kỳ tháng 1,5,6,10,11/2019, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên soát xét năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 kiểm toán.

Cty Nong san Tan Lam, Pacific Bridge va Du lich Viet Nam-Ha Noi bi phat 230 trieu
Không báo cáo các tài liệu, 3 công ty nộp phạt tổng cộng 230 triệu đồng 

Còn CTCP Du lịch Việt Nam-Hà Nội bị phạt tiền 60 triệu đồng do Công ty đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, BCTC riêng năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 (họp ngày 20/4/2016).

BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (họp ngày 20/4/2017), Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (họp ngày 9/4/2018), Báo cáo thường niên năm 2018.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)