Chứng khoán FPT lỗ nặng quý 1 do đánh giá lại khoản đầu tư vào MSH

(Kiến Thức) - Trong quý 1/2020 theo báo cáo tài chính riêng lẻ, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) ghi nhận doanh thu hoạt động âm 56,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn dương 142 tỷ đồng. 

Theo FPTS do ảnh hưởng của việc đánh giá lại các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (âm 136 tỷ), chủ yếu từ đánh giá lại khoản đầu tư mã chứng khoán MSH nên doanh thu hoạt động âm.

Chung khoan FPT lo nang quy 1 do danh gia lai khoan dau tu vao MSH
 Một số kết quả kinh doanh hợp nhất của FPTS

Còn hoạt động kinh doanh chính vẫn có sự tăng trưởng như lãi từ các khoản cho vay và phải thu gần 47 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ; doanh thu môi giới chứng khoán tăng hơn 2 tỷ lệ gần 27 tỷ đồng; nghiệp vụ lưu ký chứng khoán và tư vấn tài chính cũng lần lượt ở mức gần 2 tỷ và 1,4 tỷ đồng. 

Trong khi đó, chi phí hoạt động không suy giảm mà lại tăng 4% lên 25 tỷ đồng. Sau cùng, FPTS ghi nhận lỗ ròng 97 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 103 tỷ đồng.

Còn báo cáo hợp nhất, FPT lỗ tới 136 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi gần 65 tỷ đồng.

Chung khoan FPT lo nang quy 1 do danh gia lai khoan dau tu vao MSH-Hinh-2
 

Tại thời điểm 31/3, tài sản ngắn hạn của FPT ở mức 1.895,8 tỷ đồng, giảm 18,5% so với số đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 263,5 tỷ đồng, gấp 5 lần đầu kỳ. Các khoản cho vay đạt 1.478 tỷ đồng, giảm 18%.

Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) là 154 tỷ đồng, giảm 67%. Trong đó, công ty có khoản đánh giá lại số cổ phiếu MSH nắm giữ là 151 tỷ đồng, trong con số này ở đầu năm đạt 288,3 tỷ đồng. Giá cổ phiếu MSH (May Sông Hồng) trong quý 1 giảm 47% từ 44.300 đồng/cp xuống chỉ còn 22.300 đồng/cp.

Được biết, FPTS đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt 390 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, giảm lần lượt 0,8% và 5,88% so với thực hiện 2019.

Minh An

>> xem thêm

Bình luận(0)