Cao su Phước Hòa ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 150% trong quý 1

(Kiến Thức) - Hội đồng quản trị CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa công bố Nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh đạt được trong quý 1/2020.
 

Theo đó, Cao su Phước Hòa ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 335 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và thực hiện hơn 13% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 173 tỷ đồng, tăng 158% so quý 1/2019 và thực hiện 15% kế hoạch năm.

Sản lượng chế biến trong quý 1 đạt gần 2.568 tấn, sản lượng cao su tiêu thụ đạt hơn 4.913 tấn, sản lượng cao su khai thác đạt 1.024 tấn.

Bên cạnh đó, Cao su Phước Hòa cũng thông qua kế hoạch kinh doanh quý 2/2020 với tổng doanh thu công ty mẹ đạt 480 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh cao su đạt 116 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 350 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án cho từng kịch bản cụ thể ứng phó với đại dịch COVID-19 và làm việc với CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Công ty VSIP về tiến độ chi trả tiền hỗ trợ đền bù. 

Thống nhất chủ trường trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao PHR làm nhà đầu tư 2 Khu công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Hội Nghĩa và Bình Mỹ.

Cao su Phuoc Hoa ghi nhan loi nhuan tang hon 150% trong quy 1
 Nguồn: Nghị quyết HĐQT PHR.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công ty đặt kế hoạch đối với công ty mẹ Cao su Phước Hòa đạt 2.460 tỷ đồng doanh thu và 1.148 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 46% và 115% so với thực hiện 2019.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công ty cho biết sẽ chuyển đổi 10.000 ha đất để phát triển sang các lĩnh vực khác như phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ (6.000 ha); đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao (2.500 ha); và khoảng 1.500 ha bàn giao địa phương sử dụng đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Cao su Phước Hòa đã xây dựng chiến lược phát triển 2019-2025 theo định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương. Trọng điểm phát triển giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Bình Dường nằm ở huyện Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng.

Tầm nhìn đến 2030, diện tích cao su của đơn vị giảm xuống 5.000 – 6.000 ha và phần còn lại khoảng 10.000 ha tiến hành chuyển đổi. Công ty đã xác định xong diện tích phân bổ từng phần để phục vụ các nhu cầu phát triển của tỉnh Bình Dương.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)