An Gia thoát lỗ trong quý 2 nhờ doanh thu tài chính đột biến

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) báo lãi ròng trong quý 2 gấp đến 2,5 lần so cùng kỳ. 

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 chỉ đạt 17 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 168 tỷ đồng cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm gần 19 tỷ đồng khiến AGG lỗ gộp 1,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 115 tỷ đồng.

Đáng kể, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng mạnh lên 202 tỷ đồng từ mức 24 tỷ đồng của cùng kỳ, phần lớn doanh thu này đến từ thu nhập hợp lý của khoản đầu tư. Bên cạnh đó, chi phí trong kỳ lại giảm mạnh từ 14 tỷ về còn hơn 1,3 tỷ.

Hơn nữa, AGG còn có khoản lợi nhuận khác đột biến hơn 32 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ gần 27 tỷ đồng. Do vậy, lãi ròng của Công ty ghi nhận gần 189 tỷ, gấp 2,5 lần so với lợi nhuận thu về trong cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, AGG mang về 60 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 68% so với cùng kỳ. Nhờ vào doanh thu hoạt động tài chính mà lãi ròng của AGG đạt hơn 189 tỷ đồng, gấp 3 lần so cùng kỳ.

An Gia thoat lo trong quy 2 nho doanh thu tai chinh dot bien
 AGG thoát lỗ trong quý 2.

Năm 2020, An Gia đặt mục tiêu doanh thu 2.400 tỷ đồng và lãi ròng đạt 410 tỷ đồng, theo đó Công ty thực hiện được vỏn vẹn 2,5% mục tiêu về doanh thu nhưng đã thực hiện được 46% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của An Gia đạt 8.115 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại hàng tồn kho (5.050 tỷ đồng) và phải thu ngắn hạn (1.100 tỷ đồng).

Trong đó, An Gia có 5 dự án bất động sản dở dang gồm: The Sóng (1.945 tỷ đồng), River Panorama 1 (945 tỷ đồng), River Panorama 2 (940 tỷ đồng), Sky 89 (795 tỷ đồng) và Signial (395 tỷ đồng).

Cũng tại cuối quý 2, nợ phải trả của An Gia gấp 1,5 lần so với đầu năm, ghi nhận hơn 6.210 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 2.033 tỷ đồng; nợ vay tài chính ngắn ghi nhận mức 465 tỷ đồng, nợ vay tài chính dài hạn ở mức 818 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)