2 trường hợp bị xử phạt đầu năm 2021 trong lĩnh vực chứng khoán

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Quang Kiên và CTCP Đầu tư và Thương mại BDM.

Theo đó, UBCKNN xử phạt 31,25 triệu đồng đối với ông Đỗ Quang Kiên vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.
Cụ thể, ngày 15/4/2020, ông Đỗ Quang Kiên đã mua 136.000 cổ phiếu của CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (DHM), dẫn đến số lượng (tỷ lệ nắm giữ) cổ phiếu tăng từ 1.525.600 (4,859%) lên 1.661.600 (5,292%) cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.
2 truong hop bi xu phat dau nam 2021 trong linh vuc chung khoan
 
Ngày 20/4/2020, ông Đỗ Quang Kiên đã bán 7.010 cổ phiếu DHM, dẫn đến số lượng (tỷ lệ nắm giữ) cổ phiếu giảm từ 1.571.600 (5,005%) xuống 1.564.590 (4,983%) cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.
Ngày 26/6/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn của ông Đỗ Quang Kiên.
Bên cạnh đó, UNCKNN cũng xử phạt CTCP Đầu tư và Thương mại BDM số tiền 10 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Được biết, CTCP Đầu tư và Thương mại BDM là tổ chức liên quan đến ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT CTCP FPT (FPT) mua 10.000 cổ phiếu FPT ngày 8/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)