2 cá nhân bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin giao dịch cổ phiếu NVT và NED

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Kiên.

Ông Kiên bị phạt 25 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.
Cụ thể, ông Trịnh Kiên đã thực hiện mua 2.500 cổ phiếu Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) ngày 19/2/2021 làm tăng số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu từ 4.523.000 cổ phiếu (4,99%) lên 4.525.500 cổ phiếu (5%) có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này nhưng đến ngày 21/5/2021 mới công bố thông tin và báo cáo Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.
Them 2 ca nhan bi xu phat do vi pham cong bo thong tin giao dich co phieu NVT va NED
Thêm 2 cá nhân bị xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán. 
Bên cạnh đó, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Phát. Ông Phát bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Ông Trần Quốc Phát - Người có liên quan đến ông Trần Đức Hậu, Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED) đăng ký bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 16/10/2020, và đã thực hiện bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 24/9/2020.
Ngày 13/10/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Trần Quốc Phát.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)