Báo động sự tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật

1/4 loài thú có vú, 1/8 loài chim, khoảng 40% tổng số động vật lưỡng cư và 1/3 số loài cây có quả hình nón... đều đang có nguy cơ bị tuyệt diệt.
 

Videographics về báo động sự tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật
1/4 loài thú có vú, 1/8 loài chim, khoảng 40% tổng số động vật lưỡng cư và 1/3 số loài cây có quả hình nón... đều đang có nguy cơ bị tuyệt diệt.
Gần 24.000 loài động thực vật trên thế giới giờ đây đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trên tổng số khoảng 83.000 loài được giám sát và 1,8 triệu loài động vật đã biết./.
Theo Vietnamplus

>> xem thêm

Bình luận(0)