Vinh danh trí thức 2022: TS Nguyễn Văn Lâm

TS Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Tổng hội Địa chất Việt Nam.

Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1958
Thành tích đạt được
Chủ nhiệm 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước: Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất hệ phương pháp đánh giá và sử dụng tài nguyên nước ngầm ở vùng karst Đông bắc Việt Nam; Nghiên cứu sự hình thành và nguồn bổ cập cho thấu kính nước nhạt trong trầm tích Đệ tứ phía Nam Đồng bằng Bắc bộ; Nghiên cứu xác định một số thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển vật chất trong đới bão hòa và không bão hòa nước để dự báo xâm nhập của một số kim loại nặng từ nguồn ô nhiễm vào các tầng chứa nước có thành tạo bở rời.
Vinh danh tri thuc 2022: TS Nguyen Van Lam
 TS Nguyễn Văn Lâm.
Tham gia chủ trì các đề tài nhánh của các đề tài NCKH cấp Nhà nước: Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực phía Bắc; Nghiên cứu xây dựng giải pháp phục hooifvaf bảo vệ các nguồn nuwowcsmachj lộ và hang động karst bị suy thoái phục vụ cấp nước sinh hoạt vùng núi cao, vùng khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ.
Chủ nhiệm 01 Chương trình NCKH cấp Bộ GD và ĐT: Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ IOT dự báo, giám sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc.
Chủ nhiệm nhiều đề tài/dự án cấp bộ, tỉnh/thành phố đã được nghiệm thu, đánh giá cao và ứng dụng vào thực tế.
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đào tạo và NCKH tại trường đạị học Mỏ - Địa chất: Hướng dẫn 03 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sỹ; Hướng dẫn bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ cho 30 học viên cao học. Chủ biên biên soạn xuất bản 01 giáo trình “Địa chất thủy văn nhiễm bẩn” năm 2021; Chủ biên xuất bản 04 giáo trình phục vụ giảng dạy cao học tại trường đại học Mỏ - Địa chất.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương lao động hạng ba năm 2011.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008.
- Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2012.
- Bằng khen của Tổng Hội Địa chất Việt Nam năm 2010.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018.
- Giấy khen của BCH Đảng bộ khối các trường ĐH cao đẳng Hà Nội năm 2017.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2015.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)