Sách hay: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam

Google News

Cuốn sách 'Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam' vừa ra mắt, đã tập trung làm sáng tỏ lịch sử hình thành và ý nghĩa, đồng thời góp phần truyền bá tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Nhằm cung cấp thêm thông tin về những giá trị và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như cách thức gìn giữ và phát huy loại hình tín ngưỡng này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam do GS-TS Tạ Ngọc Tấn và PGS-TS Vũ Trọng Lâm đồng chủ biên.
Sach hay: Tin nguong tho cung Hung Vuong o Viet Nam
 
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ là dạng thức độc đáo trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam từ xa xưa mà còn là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, được phát triển, nâng cao thành chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn Việt Nam.
Xuyên suốt dòng chảy của lịch sử dân tộc, tín ngưỡng này giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Do đó, ngày 6/12/2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam được thực hiện nhằm góp phần truyền bá tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tới bạn bè quốc tế; đánh giá rõ thêm các di tích Đền thờ Vua Hùng trên phạm vi cả nước để có kế hoạch trùng tu, tôn tạo nơi thờ tự cho trang nghiêm và xứng tầm; sưu tầm, chuẩn hóa điển tích, trình tự nghi lễ thờ cúng Hùng Vương để tạo sự thống nhất trong cả nước; xây dựng các giải pháp bảo tồn và phát huy di sản.
Các bài viết trong cuốn sách tập trung làm sáng tỏ lịch sử hình thành và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam thông qua kho tàng di sản Hán Nôm, các văn bản thư tịch cổ và kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học; sự tồn tại của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức người Việt và các tộc người thiểu số trên nhiều vùng, miền của Tổ quốc và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Các bài viết cũng khẳng định vai trò của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với việc hình thành bản sắc văn hóa, xây dựng con người Việt Nam và trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước.
Đồng thời, cuốn sách đặt trọng tâm vào vấn đề tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với tư cách một Di sản văn hóa thế giới, những biến đổi trong Lễ hội Đền Hùng ở Việt Nam, việc khai thác di tích và Lễ hội Đền Hùng trong hoạt động du lịch bền vững và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và bảo tồn di sản văn hóa nhân loại. Mỗi bài viết đều thể hiện sự tâm huyết, thành kính của các tác giả đối với Quốc Tổ, Quốc lễ của dân tộc.
Theo Tình Lê/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)