8 câu trích dẫn hay khiến bạn thêm trân trọng cuộc sống

Chỉ khi chúng ta biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, chúng ta mới biết hành trình này tươi đẹp nhường nào.

Tuy nhiên, đa số chúng ta thường phàn nàn về những thứ mình không có hoặc so sánh những thứ mình có với người khác.

Điều đó không mang lại gì ngoài lo âu, căng thẳng và trầm cảm.

Khi sự tiêu cực lấn át công việc và gia đình của chúng ta, hãy dành một khoảng thời gian để ngừng lại, suy nghĩ xem liệu tất cả những điều này có đáng hay không, và tiếp cận cuộc sống theo một hướng mới.

8 cau trich dan hay khien ban them tran trong cuoc song

Dưới đây là 8 câu trích dẫn khiến bạn thêm trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống.

1. "The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate." - Oprah Winfrey

Tạm dịch: Bạn càng ca ngợi và tôn vinh cuộc đời mình thì cuộc đời càng có nhiều điều để tôn vinh.

2. "It's fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure." - Bill Gates

Tạm dịch: Bạn có thể ăn mừng thành công nhưng quan trọng hơn là phải lưu tâm tới những bài học thất bại.

3. "Life has meaning only in the struggle. Triumph or defeat is in the hands of the Gods. So let us celebrate the struggle!" - Stevie Wonder

Tạm dịch: Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi phải đấu tranh. Thắng bại là do trời định. Vì vậy hãy ăn mừng sự đấu tranh!

4. "Life has sweetness to it and a beauty and a power that I wanted to celebrate." - Valerie Harper

Tạm dịch: Cuộc sống có sự ngọt ngào, vẻ đẹp cũng như sức mạnh mà tôi muốn tôn vinh.

8 cau trich dan hay khien ban them tran trong cuoc song-Hinh-2

5. "I like to celebrate my life. I have a life that I'm really lucky to have, and so I want to make sure every minute counts and that I go on great vacations and I share my memories with people that I love and that will make me laugh and lalalalalala." - Chelsea Handler

Tạm dịch: Tôi muốn tôn vinh cuộc đời mình. Tôi có một cuộc đời mà tôi thực sự may mắn khi có được, vì vậy tôi muốn đảm bảo rằng mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa, tôi có những kỳ nghỉ tuyệt vời, chia sẻ những kỷ niệm với người tôi yêu quý, điều đó sẽ làm tôi cười và yêu đời.

6. "There is never going to be an end point. But definitely, I am happy to complete a certain part of my journey, and that's something I want to celebrate." - Harshvardhan Rane

Tạm dịch: Cuộc sống chẳng bao giờ có điểm kết thúc. Nhưng chắc chắn tôi vui vì hoàn thành được một phần nhất định trong hành trình của mình, và đó là điều tôi ăn chúc mừng.

7. "Celebrate life in all its glory - challenge yourself to let the routine sing, and the new dance." - Maximillian Degenerez

Tạm dịch: Hãy tôn vinh cuộc sống với tất cả hào quang của nó - thử thách bản thân với những điều mới mẻ.

8. "Dream on it. Let your mind take you to places you would like to go, and then think about it and plan it and celebrate the possibilities. And don't listen to anyone who doesn't know how to dream." - Liza Minnelli

Tạm dịch: Hãy ước mơ. Hãy để tâm trí đưa bạn đến những nơi bạn muốn đến, rồi suy nghĩ và lập kế hoạch cũng như ăn mừng những khả năng có thể xảy ra. Và đừng lắng nghe những người không biết ước mơ.

Theo Hoàng Nguyên/giadinhmoi

>> xem thêm

Bình luận(0)