3 điều người thành công biết nói 'không', người thất bại luôn nói 'có'

3 điều người thành công biết nói 'không', người thất bại luôn nói 'có'

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với những thói quen và câu nói đúc kết của những người rất thành công. Họ rất cẩn thận với các quyết định họ đưa ra vì chỉ cần một sai lầm cũng có thể dẫn đến kết quả rất tồi tệ.