5 nghiệp lành Phật dạy con người để mang phước đức

Khi nắm được những điều này, ai cũng có thể sống một cuộc sống thật vui vẻ! Cùng lắng nghe 5 nghiệp lành mang phước đức bền lâu.

Thân vĩnh viễn từ bỏ mọi sự giết hại các loài hữu tình

Phật dạy tất cả các loài hữu tình trên mặt đất, dưới biển, ao hồ, sông rạch thì đều có sự sống, có tâm tính, biết đau đớn.

Khi chúng ta trả hết ác nghiệp thì chúng ta sẽ trở lại làm thân người. Thế nhưng nếu không tạo trữ phước lành, cứ tà kiến, ngu si, ác động thì chắc chắn khó tránh khỏi khổ báo và vòng quay nhân quả.

Nếu viết vĩnh viễn từ bỏ sự giết hại, người Phật tử chắc chắn sẽ phát triển được lòng từ bi và những tâm trạng thái ác độc, hung giữ.

Thân vĩnh viễn từ bỏ trộm cắp, của cải của người khác

Của cải, tài sản, cái mặc, phương tiện, nhu cầu sống của mọi người trên thế giới. Một phần phước báu tạo trữ từ nhiều kiếp trước nên được thọ sung mãn. Còn đa phần thì lao lực, đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm ăn.

Nếu khởi tâm trộm cắm thì chính là có ý nghĩ bất chính, do lòng tham khởi động. Là nô lệ của vô minh, ái dục và si mê. Nếu không biết tự chủ thì lòng tham kia sẽ cha mờ mắt, bịt mắt lương tri dẫn đến con đường lao tù.

5 nghiep lanh Phat day con nguoi de mang phuoc duc

Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời nói dối

Thế gian ai cũng ưa ăn ngay nói thật. Lời nói chân thực, biểu hiện được đức độ, nội tâm, đem đến sự tin tưởng.

Những kẻ có nói không, không nói có, bóp méo đi sự thật thì chắc chắn sẽ phải chịu khổ đau. Làm người phải biết từ bỏ việc nói dối để trở nên cao cả.

Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời vu oan

5 nghiep lanh Phat day con nguoi de mang phuoc duc-Hinh-2

Lời nói dối đã độc hại thì lời nói vu oán, vu cáo còn độc ác hơn nhiều. Lời nói dối ban đầu có thể do tham, sân, si. Nhưng lên đến cấp độ vu oan thì sự độc ác đã mạnh hơn nhiều.

Là con người thì phải biết giữ trọn nghiệp lành, không nói dối mà còn phải biết từ bỏ vĩnh viễn lời nói vu oan, vu cáo.

Khẩu vĩnh viễn từ bỏ lời nói cộc cằn, chửi rủa

Lời cộc cặn, thô lỗ, chửi rủa người khác chẳng hay ho gì, mà còn đem đến những nguy hại. Những lời nói như vậy có thể làm đau lòng người khác, khiến dẫn đến việc dao búc dứt đầu mẻ trán mà thôi. Là người có học thức thì nhất định phải tránh xa kiểu ăn nói như vậy.

Theo Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)