Thế nào là phơi nhiễm HIV?

Thế nào là phơi nhiễm HIV?

(Kiến Thức) - Vừa qua có 18 y bác sĩ bị phơi nhiễm HIV khi mổ cấp cứu. Tôi rất hoang mang trong môi trường bệnh viện còn có thể phơi nhiễm HIV. Vậy thế nào là phơi nhiễm HIV?