Xả Súng Ở Mỹ

Xả súng ở Mỹ diễn ra như cơm bữa do luật sở hữu vũ khí lỏng lẻo và do mâu thuẫn xã hội, xa sung o my

Xả súng ở Las Vegas: Cú sốc!

Xả súng ở Las Vegas: Cú sốc!

(Kiến Thức) - Về vụ xả súng ở Las Vegas, báo Pháp Libération không còn từ ngữ nào có thể lột tả cảm xúc ngoài dòng tít lớn “Las Vegas, cú sốc!”.