Xả Súng Ở Mỹ

Xả súng ở Mỹ diễn ra như cơm bữa do luật sở hữu vũ khí lỏng lẻo và do mâu thuẫn xã hội, xa sung o my