VỢ CHỒNG BILL GATE LY HÔN

Sau gần 30 năm chung sống, vợ chồng Bill Gate tuyên bố ly hôn. Chuyên mục cập nhật các thông tin về vợ chồng đại gia này...