VIỆT Á THỔI GIÁ KIT XÉT NGHIỆM

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA CHIỀU VỤ VIỆT Á THỔI GIÁ KIT XÉT NGHIỆM

Vụ Việt Á: Bắt nữ giám đốc SNB Holdings cùng chuyên viên NXB Giáo dục

Vụ Việt Á: Bắt nữ giám đốc SNB Holdings cùng chuyên viên NXB Giáo dục

Hai bị can có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số Bộ, ngành tạo điều kiện giúp Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh Kit xét nghiệm Covid-19 để trục lợi.