Trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thanh tra Chính phủ phát hiện việc thực hiện trình tự phê duyệt tổng mức đầu tư, thiết kế cơ sở dự án BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ còn thiếu chặt chẽ, không lường hết các yếu tố ảnh hưởng dẫn đến phải điều chỉnh, thay đổi quá lớn trong thời ngắn.

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ dừng thu phí từ 10/6

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ dừng thu phí từ 10/6

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng mới đây đã ký báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về công tác sao lưu dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường...