TPCN Best Slim Quảng Cáo Lừa Dối Khách Hàng

Chi tiết thông tin vụ việc TPCN Best Slim quảng cáo lừa dối khách hàng, TPCN Best Slim bị xử phạt 50 triệu đồng vì quảng cáo sai qui định.