TỔNG THỐNG MỸ

Tổng thống Mỹ qua các kỳ bầu cử với những thông tin đầy đủ, chính xác và hấp dẫn nhất... 

Thán phục 2 đệ nhất phu nhân quyền lực nổi tiếng nước Mỹ

Thán phục 2 đệ nhất phu nhân quyền lực nổi tiếng nước Mỹ

Là phu nhân Tổng thống Mỹ, Eleanor Roosevelt và Hillary Clinton được đánh giá là hai Đệ nhất phu nhân quyền lực nổi tiếng nước Mỹ cũng như thế giới. Họ để lại nhiều dấu ấn quan trọng cho sự phát triển của đất nước.