Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Hội nghị Trung Ương 8 với nhiều quyết định quan trọng. 

Quốc hội dự kiến sẽ bầu Chủ tịch nước vào tuần tới

Quốc hội dự kiến sẽ bầu Chủ tịch nước vào tuần tới

(Kiến Thức) - Dự kiến, vào ngày 22/10, tức ngày khai mạc kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XIV), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.