Thực Phẩm Viet Sin Quá Đát

Vừa qua PC49 phát hiện một số lượng lớn thực phẩm Viet Sin quá đát. Kiến Thức cập nhật tất cả tin, bài liên quan đến vấn đề thực phẩm Viet Sin quá đát và hàng loạt sai phạm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm tại Công ty Viet Sin.