THAI PHỤ Ở KIÊN GIANG TỐ CHỒNG BẠO HÀNH

Thai phụ mang thai 7 tháng quê Kiên Giang tố chồng ở huyện Kim Thành (Hải Dương) bạo hành với nhiều thương tích trên cơ thể.