Thách Thức Danh Hài

Thách Thức Danh Hài; Cập nhật tin tức, clip đặc sắc nhất của Thách thức danh hài. Giám khảo Thách thức danh hài Trấn Thành Việt Hương không nhịn được cười với cô gái trăm triệu, chàng trai xấu lây lan..