TAI NẠN GIAO THÔNG 2023

Đa số nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông, không tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT.