Siết Quản Lý Xe Máy Điện

Cập nhật những thông tin, hình ảnh thời sự liên quan đến thị trường xe máy điện, các thủ tục, quy định, phương án về siết quản lý xe máy điện.

Thư gửi tân Bộ trưởng GTVT về siết quản lý xe máy điện!

Thư gửi tân Bộ trưởng GTVT về siết quản lý xe máy điện!

(Kiến Thức) - Chứng kiến học sinh phóng xe máy điện vù vù, không mũ bảo hiểm mà tôi hãi. Bao giờ loại phương tiện này được quản lý chặt - thưa ông Trương Quang Nghĩa, tân Bộ trưởng GTVT?