Sàm sỡ cô gái ở chung cư Mipec

Thông tin mới và cập nhật nhất về vụ Đào Đức Thành sàm sỡ cô gái ở chung cư Mipec. Đào Đức Thành là ai? Hành vi sàm sỡ này bị xử lý như thế nào?